آفت مینور

با ما در ارتباط باشید...


آدرس مطب:

 
بهمن ۳۰, ۱۳۹۸
آفت پس از مراجعه به دندانپزشکی

آفت پس از مراجعه به دندانپزشکی

آفت پس از مراجعه به دندانپزشکی برای برخی از بیماران اتفاق می افتد و این اتفاق هیچ ربطی به آلوده بودن یا نبودن وسایل استفاده شده در دهان شما ندارد
تعیین وقت